Sociaal Fonds Kleding


Sociaal Fonds Kleding, Leliegaarde 22, 1731 Zellik
Tel. 02/238.10.25 (24)

Kristine.simons@swfkleding.be
WebMaster: Kristine Simons

HOME

Arbeiders PC 109

Bedienden PC 215

Contactgegevens

Links

Werkgevers

Formulieren

Deze website is bedoeld als hulpmiddel voor de werknemers en werkgevers die ressorteren onder het paritair comité van het kleding- en confectiebedrijf (PC nr. 109 voor de arbeiders en PC 215 voor de bedienden)
Met “Sociaal Fonds Kleding” (de term die op deze site gebruikt zal worden) worden de Fondsen voor Bestaanszekerheid bedoeld die zijn opgericht in de schoot van de genoemde paritaire comités.

U vindt op deze site o.a. informatie over een:

* bijkomende dag anciënniteitsverlof
* brugpensioen (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag)
* syndicale premie
* hospitalisatieverzekering

Al de nodige formulieren kan u ook via deze site downloaden.

De inhoud van deze website kan op geen enkele wijze de auteurs ervan verbinden. Enkel de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen de rechten en plichten die op deze website aan bod komen. Deze website biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en de auteurs kunnen dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge het gebruik ervan.

Deze website bevat verschillende formulieren die u kunnen helpen een voordeel aan te vragen. Het doorgeven van uw persoonsgegevens houdt in dat u toestemming verleent tot de verwerking ervan zoals bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de desbetreffende aanvraag.


Nederlands

Français

Privacy Policy

Download hier het formulier voor de terugbetaling tijdelijke werkloosheid overmacht Corona 01/01/2021-30/09/2021

Download hier het formulier voor de terugbetaling van de Coronapremie.